ميديا

[heading size=”30px” background_color=”#299ec2″ text_color=”#0b454d” style=”first-style” align=”right” margin=”20px”]مشغل الصوت[/heading]
[heading size=”20px” background_color=”#299ec2″ text_color=”#0b454d” style=”first-style” align=”center” margin=”20px”]مشغل صوت كامل[/heading]
[audio_player url=”http://www.orangefreesounds.com/wp-content/uploads/2016/05/Sparrow-sound.mp3?_=1″ width=”100%” autoplay=”false”]
[heading size=”20px” background_color=”#299ec2″ text_color=”#0b454d” style=”first-style” align=”center” margin=”20px”]مشغل صوت (عرض 50%)[/heading]
[audio_player url=”http://www.orangefreesounds.com/wp-content/uploads/2016/05/Sparrow-sound.mp3?_=1″ width=”50%” autoplay=”false”]
[heading size=”20px” background_color=”#299ec2″ text_color=”#0b454d” style=”first-style” align=”center” margin=”20px”]مشغل الصوت (لون الخلفية)[/heading]
[audio_player url=”http://www.orangefreesounds.com/wp-content/uploads/2016/05/Sparrow-sound.mp3?_=1″ background_color=”red” width=”50%” autoplay=”false”]

[heading size=”30px” background_color=”#299ec2″ text_color=”#0b454d” style=”first-style” align=”right” margin=”20px”] مشغل الفيديو [/heading]
[heading size=”20px” background_color=”#299ec2″ text_color=”#0b454d” style=”first-style” align=”center” margin=”20px”] مشغل فيديو كامل [/heading][video_player width=”100%” height=”500px” autoplay=”false” border=”false” shadow=”false” url=”http://video.blendertestbuilds.de/download.php?file=download.blender.org/peach/trailer_1080p.mov”]
[heading size=”20px” background_color=”#299ec2″ text_color=”#0b454d” style=”first-style” align=”center” margin=”20px”] تفعيل الحدود والظل [/heading]
[video_player width=”270px” height=”150px” autoplay=”false” border=”true” shadow=”true” url=”http://video.blendertestbuilds.de/download.php?file=download.blender.org/peach/trailer_1080p.mov”]
[heading size=”20px” background_color=”#299ec2″ text_color=”#0b454d” style=”first-style” align=”center” margin=”20px”]مشغل الفيديو (ارتفاع 150 بوصة، وعرض 270 بوصة)[/heading]
[video_player width=”270px” height=”150px” autoplay=”false” border=”false” shadow=”false” url=”http://video.blendertestbuilds.de/download.php?file=download.blender.org/peach/trailer_1080p.mov”]

[heading size=”20px” background_color=”#299ec2″ text_color=”#0b454d” style=”first-style” align=”right” margin=”20px”]SoundCloud[/heading]
[soundcloud url=”https://soundcloud.com/naturesoundsjp/sound-portrait-sampler-vol-1-1″ width=”100%” height=”200px” autoplay=”false”]
[heading size=”20px” background_color=”#299ec2″ text_color=”#0b454d” style=”first-style” align=”right” margin=”20px”]Vimeo[/heading]
[vimeo url=”https://vimeo.com/23157298″ width=”100%” height=”600px” autoplay=”false”]
[heading size=”20px” background_color=”#299ec2″ text_color=”#0b454d” style=”first-style” align=”right” margin=”20px”]YouTube[/heading]
[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=HQx5Be9g16U” width=”100%” height=”450px” autoplay=”false”]