زر

[heading size=”20px” background_color=”#146996″ text_color=”#071936″ style=”first-style” align=”right” margin=”20px”]ألوان غير محدودة[/heading]

[columns]
[column size=”50.00%”][button background_color=”#1ea6b0″ text_color=”#ffffff” size=”small” style=”flat” target=”true”]زر صغير[/button]
[button background_color=”#1ea6b0″ text_color=”#ffffff” size=”medium” style=”flat” target=”true”]زر متوسط[/button]
[button background_color=”#1ea6b0″ text_color=”#ffffff” size=”large” style=”flat” target=”true”]زر كبير[/button]

[button background_color=”#701470″ text_color=”#faedfa” size=”small” style=”flat” target=”true”]زر صغير[/button]
[button background_color=”#701470″ text_color=”#faedfa” size=”medium” style=”flat” target=”true”]زر متوسط[/button]
[button background_color=”#701470″ text_color=”#faedfa” size=”large” style=”flat” target=”true”]زر كبير[/button]

[button background_color=”#e3d96d” text_color=”#403903″ size=”small” style=”flat” target=”true”]زر صغير[/button]
[button background_color=”#e3d96d” text_color=”#403903″ size=”medium” style=”flat” target=”true”]زر متوسط[/button]
[button background_color=”#e3d96d” text_color=”#403903″ size=”large” style=”flat” target=”true”]زر كبير[/button][/column]
[column size=”50.00%”]

[button background_color=”#ff0000″ text_color=”#ffffff” size=”small” style=”flat” target=”true”]زر صغير[/button]
[button background_color=”#ff0000″ text_color=”#ffffff” size=”medium” style=”flat” target=”true”]زر متوسط[/button]
[button background_color=”#ff0000″ text_color=”#ffffff” size=”large” style=”flat” target=”true”]زر كبير[/button]

[button background_color=”#bc21c4″ text_color=”#ffffff” size=”small” style=”flat” target=”true”]زر صغير[/button]
[button background_color=”#bc21c4″ text_color=”#ffffff” size=”medium” style=”flat” target=”true”]زر متوسط[/button]
[button background_color=”#bc21c4″ text_color=”#ffffff” size=”large” style=”flat” target=”true”]زر كبير[/button]

[button background_color=”#5dd453″ text_color=”#000000″ size=”small” style=”flat” target=”true”]زر صغير[/button]
[button background_color=”#5dd453″ text_color=”#000000″ size=”medium” style=”flat” target=”true”]زر متوسط[/button]
[button background_color=”#5dd453″ text_color=”#000000″ size=”large” style=”flat” target=”true”]زر كبير[/button][/column]
[/columns]

[heading size=”20px” background_color=”#146996″ text_color=”#071936″ style=”first-style” align=”right” margin=”20px”]مع أيقونة[/heading]
[button btn_icon=”dashicons dashicons-format-quote” background_color=”#5dd453″ text_color=”#000000″ size=”small” style=”flat” target=”true”]زر صغير مع أيقونة[/button]
[button btn_icon=”fa fa-battery-full” background_color=”#5dd453″ text_color=”#000000″ size=”medium” style=”flat” target=”true”]زر متوسط مع أيقونة[/button]
[button btn_icon=”ti-world” background_color=”#5dd453″ text_color=”#000000″ size=”large” style=”flat” target=”true”]زر كبير مع أيقونة[/button]

[heading size=”20px” background_color=”#146996″ text_color=”#071936″ style=”first-style” align=”right” margin=”20px”]مسطح، متدرج وثلاثي الأبعاد[/heading]
[button btn_icon=”dashicons dashicons-format-quote” background_color=”#918C15″ text_color=”#f4f203″ size=”small” style=”flat” target=”true”]زر صغير مع أيقونة وتصميم مسطّح[/button]
[button btn_icon=”fa fa-battery-full” background_color=”#0D2B74″ text_color=”#ffffff” size=”medium” style=”gradient” target=”true”]زر متوسط مع أيقونة وخلفية متدرجة[/button]
[button btn_icon=”ti-world” background_color=”#15A0D6″ text_color=”#fff2f2″ size=”large” style=”3d” target=”true”]زر كبير مع أيقونة وتصميم ثلاثي الأبعاد[/button]