صندوق

[heading size=”20px” background_color=”#0f528c” text_color=”#65c4db” style=”first-style” align=”right” margin=”20px”]النمط الاول[/heading]
[box title=”ظل” type=”shadow” style=”first-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق ظل[/box]
[box title=”نجاح” type=”success” style=”first-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق رسالة نجاح[/box]
[box title=”معلومات” type=”info” style=”first-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق رسالة معلومات[/box]
[box title=”تحذير” type=”warning” style=”first-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق تحذير[/box]
[box title=”خطأ” type=”error” style=”first-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق خطأ[/box]
[box title=”تحميل” type=”download” style=”first-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق تحميل[/box]
[box title=”ملاحظة” type=”note” style=”first-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق ملاحظة[/box]

[heading size=”20px” background_color=”#0f528c” text_color=”#65c4db” style=”first-style” align=”right” margin=”20px”]النمط الثاني[/heading]
[box title=”ظل” type=”shadow” style=”second-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق ظل[/box]
[box title=”نجاح” type=”success” style=”second-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق رسالة نجاح[/box]
[box title=”معلومات” type=”info” style=”second-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق رسالة معلومات[/box]
[box title=”تحذير” type=”warning” style=”second-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق تحذير[/box]
[box title=”خطأ” type=”error” style=”second-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق خطأ[/box]
[box title=”تحميل” type=”download” style=”second-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق تحميل[/box]
[box title=”ملاحظة” type=”note” style=”second-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق ملاحظة[/box]

[heading size=”20px” background_color=”#0f528c” text_color=”#65c4db” style=”first-style” align=”right” margin=”20px”]النمط الثالث[/heading]
[box title=”ظل” type=”shadow” style=”third-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق ظل[/box]
[box title=”نجاح” type=”success” style=”third-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق رسالة نجاح[/box]
[box title=”معلومات” type=”info” style=”third-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق رسالة معلومات[/box]
[box title=”تحذير” type=”warning” style=”third-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق تحذير[/box]
[box title=”خطأ” type=”error” style=”third-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق خطأ[/box]
[box title=”تحميل” type=”download” style=”third-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق تحميل[/box]
[box title=”ملاحظة” type=”note” style=”third-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”false”]هذا صندوق ملاحظة[/box]

[heading size=”20px” background_color=”#0f528c” text_color=”#65c4db” style=”first-style” align=”right” margin=”20px”]صندوق يمكن إغلاقه[/heading]
[box title=”نجاح” type=”success” style=”first-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”true”]هذا الصندوق يمكن أغلاقه[/box]
[box title=”معلومات” type=”info” style=”second-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”true”]هذا الصندوق يمكن أغلاقه[/box]
[box title=”تحذير” type=”warning” style=”third-style” width=”100%” height=”100px” dismissable=”true”]هذا الصندوق يمكن أغلاقه[/box]

[heading size=”20px” background_color=”#0f528c” text_color=”#65c4db” style=”first-style” align=”right” margin=”20px”]صندوق (50% عرض، 350 بوصة ارتفاع)[/heading]
[box title=”معلومات” type=”info” style=”second-style” width=”50%” height=”350px” dismissable=”true”]هذا الصندوق يمكن أغلاقه[/box]